صورت زخمی

15،000 تومان

متن پشت جلد: اولیویه، پسر سیزده‌ساله به‌تازگی به لاگوپیل آبادی‌ای پرت و دورافتاده، نقل مکان کرده است. یک شب، اولیویه مورد حمله‌ی سگ همسایه قرار می گیرد؛ حیوان با خشمی هولناک، خود را به روی نرده‌های در ورودی می‌اندازد. پدر و مادر اولیویه تصور می‌کنند که او دچار خیالات شده چرا که آن‌جا چندین سال است که متروک است . اولیویه تنها کسی است که به وجود آن سگ اعتقاد دارد و نیز تنها کسی است که دختر بچه‌ای را دیده که با آن سگ بازی می‌کند. او که از دیدن این اشباح خیلی کلافه شده، می‌خواهد از ماجرا سر دربیاورد.