دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی آتش‌نشان

نویسنده: آگنس واندویل مترجم: رویا خوئی تصویرگر: روبر باربورینی

در شهرهای بزرگ، مأموران آتش‌نشانی همیشه در حال آماده باش هستند. بعضی وقت‌ها هم در ایستگاه آتش‌نشانی تمرین می‌کنند.

 

35،000 تومان

ناموجود