دكتر دوليتل ۸ – قناری سبز

13،000 تومان

متن پشت جلد: دکتر دوليتل تصميم می‌گيرد تا زندگی‌نامه‌ی پی‌پينلا، قناری سبز را که ستاره‌ی نمايش اپرا شده، بنويسد. پی‌پينلا از بدو تولدش تا لحظه‌ی ديدارش با دکتر دوليتل، همه‌چيز را می‌گويد. او در باره‌ی غم و اندوه دوری از صاحب محبوبش، پنجره پاک کن، نويسنده حرف می‌زند و دکتر قول می‌دهد که آن مرد را پيدا کند. اما اين کار راحتی نيست. تازه، پس از يافتن پنجره پاک کن بايد مشکلات زياد او مثل يافتن دست‌نوشته‌های کتاب گمشده‌اش را نيز حل کند. و به اين ترتيب درگير يک سری عمليات کارآگاهی می‌شود. آيا اين بار هم موفق می‌شود؟ يا برای نخستين بار شکست می‌خورد؟