دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی ماشین‌ها

15،000 تومان

چرخ، کار‌ها را آسان می‌کند.

به کمک چرخ، می‌توانیم همه چیز را جابه‌جا کنیم. روی چرخ سوار می‌شویم و به مسافرت می‌رویم.

به کمک موتور می‌توانیم به سرعت حرکت کنیم… اما، بدون موتور بایدگاهی به سختی پا بزنیم تا دوچرخه به جلو برود.