سه‌گانه‌ی نگهبانان 1- موزه‌ی دزدان

متن پشت جلد: در شهر جوئل بی‌صبری گناه است و بی‌پروایی جرم محسوب می‌شود. گلدی راث دوازده‌ساله نیز، مانند تمام کودکان شهر، همه‌ی عمر با زنجیری حفاظتی به والدینش یا به محافظانی به نام کفیلان مقدس زنجیر بوده و هرگز طعم آزادی و استقلال فردی را نچشیده است … قرار است در روزی خاص به نام روز جدایی، گلدی راث و سایر کودکانی‌ که به دوازده‌سالگی رسیده‌اند، از زنجیر حفاظتی آزاد شوند. اما با انفجار بمبی در شهر، مراسم لغو می‌شود و جدایی‌شان به تأخیر می‌افتد. گلدی که دیگر طاقت ندارد، زنجیر را پاره می‌کند و می‌گریزد:‌ گلدی پس از فرار به موزه شهر پناه می‌برد، اما موزه جایی نیست که همه تصور می‌کنند. موزه نه محل حفظ و نمایش آثار عتیقه و قدیمی بلکه محل نگهداری اسراری ترسناک و ویرانگر است که باید همواره پنهان بمانند، مبادا آن اسرار چون بلایی بر سر شهر نازل شوند…

 

 

90،000 تومان