مدرسه‌ی شبانه‌روزی اشباح

سباستین بریت تنها شاگرد مدرسه‌ی شبانه‌روزی در قلعه‌ای بر فراز کوه است. او خاطراتش را در دفتری می‌نویسد تا کم‌تر احساس تنهایی کند. اما به زودی، متوجه می‌شود که در این قلعه تنها نیست.

مدرسه‌ی شبانه‌روزی اشباح نخستین اثر ژان فلیپ آرو وینیو است که به فارسی ترجمه شده است.

6،000 تومان