آقا پسر همه‌چیز دان ۷ – از دست خانم معلم …!

5،000 تومان

بخشی از متن کتاب: آخر چطور می‌شود ده روز سراغ تلویزیون، کامپیوتر و بازی‌های الکترونیکی نرویم. غیرممکن است. من که زنده نمی‌مانم. مطمئنم. مخصوصاً حالا که عمویم یک بازی جدید الکترونیکی به نام «دراگونیا» برایم گرفته است.