قصه‌ی ما همین بود ۱

این کتاب شامل شش قصه به سبک قصه‌های پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها است؛ این شش قصه عبارتند از: (گوهر امید)، (مهمان، حبیب خداست)، (برادران مسافر)، (والی و درویش)، (گوهر صبر) و (نگین یاقوت).

14،000 تومان