روزی بود روزی نبود – کوزه‌ی عسل

این کتاب،مجموعه ای از قصه های ادبیات کهن ایران است که از میان کتاب های گوناگون و قصه های عامیانه انتخاب و بازنویسی شده اند.هر یک از این قصه ها برای مخاطبان آن ها که دانش آموزان سال های اخر دبستان هستند،نکته ای اخلاقی و پند آموز دارد.((کوزه ی عسل))عنوان یکی از چهارده قصه ی جذاب این کتاب است.

 

30،000 تومان