میراث فرهنگی (۲)

در میان میراث فرهنگی مردم سراسر جهان، تعدادی از آن‌ها به قدری با‌ارزش هستند که مورد توجه همه‌ی ملل دنیا قرار گرفته‌اند. نوجوانان از طریق مطالعه‌ی این کتاب، با مفهوم میراث فرهنگی جهانی و برخی از نمونه‌های آن آشنا می‌شوند.

30،000 تومان