دایرة ‌المعارف قهرمان‌های ایرانی ۱ – افسانه‌های باستان

ایران سرزمین قهرمان‌هاست. قهرمان‌های ایرانی در زندگی‌، باورها، خواسته‌ها و آرزوهای ایرانیان ریشه دارند. بعضی از آن‌ها از تاریخ ایران برخاسته‌اند و بعضی دیگر تجلی آرزوهای دست‌نیافته‌ی مردم این سرزمین هستند. بعضی‌ها قهرمان‌هایی هستند که در طول صدها سال توانسته‌اند بچه‌های ایرانی را سرگرم کنند و برخی بیانگر اراده‌ی زندگی در این مرز و بوم هستند.

 

100،000 تومان

ناموجود