دانشوران دیروز و امروز – کشف جهان درون ماده: ماکس پلانک

نویسنده: جین ویر مترجم: حسن سالاری

ماکس پلانک دريچه‌های تازه‌ای در علوم گشود. پلانک گفت که انرژی به صورت بسته‌های بسيار ريز جابه جا می‌شود. او هر يک از اين بسته‌ها را کوانتوم ناميد. کوانتوم‌ها که کوانتا ناميده می‌شوند. به شيوه‌ی خودشان حرکت می‌کنند. اين نظريه مسئله‌های بسياري را توضيح می‌دهد. برای مثال توضيح می‌دهد الکترون‌ها چگونه حرکت می‌کنند. الکترون‌ها ذره‌های بسيار کوچکی درون اتم هستند. نظريه کوانتوم می‌تواند توضيح دهد که چرا برخی از مواد راديواکتيوند.

3،500 تومان

شناسه محصول: 9786001036774 دسته: , , , ,