دایرة المعارف مهتاب

110،000 تومان

این کتاب شامل اطلاعاتی درباره‌ی 10 حوزه‌ی اصلی دانش، مخصوص سال‌های آخر دبستان است:

زمین، فضا، طبیعت، جانوران، بدن انسان، تاریخ، جامعه، هنر و سرگرمی، علوم و فناوری، وسایل ارتباطی.