دری وروجک 2- و یک دوست واقعی

27،000 تومان

دری دوست دارد با دوستانش خانه بماند. حالا که مدرسه ها بازشده است . خواهر و برادراش میگویند او دیگر باید یک دوست واقعی داشته باشد.آن ها نمیدانند توی کلاس دری دختری هست که در قلعه زندگی میکند و…..