ماجراهای مینی ۴ – مینی تولدش را جشن می‌گیرد

6،500 تومان

مینی قرار بوده فقط هفت تا از هم کلاسی‌هایش را برای تولد دعوت کند. ولی نمی‌خواسته دل هیچ کس را بشکند، برای همین همه را دعوت کرده. حالا مامان می‌گوید جشن تولد بی جشن تولد. با این حال، برادر مینی، موریتس، فکر بکری دارد.