دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی حشرات و موجودات ریزجثه

خانه‌ی حلزون روی پشتش است. وقتی هوا خیلی سرد یا خیلی گرم یا بارانی باشد، حلزون توی صدفش می‌ماند.

اما بعد از تمام شدن باران، از صدفش بیرون می‌آید و بدنش را خیس می‌کند.

در فصل زمستان، حلزون تمام مدت در صدف خود می‌ماند و می‌خوابد.

صدف حلزون، هم‌زمان با خودش بزرگ می‌شود.

 

 

40،000 تومان