دانشوران دیروز و امروز – پیشگامان شناخت سلول: آنتوان ون لون هوک

5،000 تومان

آنتوان ون لون هوک نتوانست به دانشگاه برود و در آمستردام نزد پارچه فروشی به کار پرداخت. در کنار این کارش، او تراشیدن عدسی را آموخت و میکروسکوپ‌های ساده‌ای ساخت. او نخستین کسی بود که جانداران تک سلولی را مشاهده کرد. دویست سال بعد، سه دانشمند به نام‌های ماتیاس شلایدن، تئودور شوانور و دولففیرخو، نشان دادند که همه جانداران از واحدهایی به نام سلول ساخته شده‌اند. پس از آن، شناخت ما از سلول‌ها بسیار افزایش یافت، تا جایی که امروز برخی بیماری‌ها را به کمک سلول‌های بنیادی درمان می‌کنند.