نیکولا کوچولو – هدیه‌ی پدر

نیکولا خیلی خوشحال است، چون پدر برایش دوچَرخه‌ خریده، امّا انگار خودش بیش‌تر از نیکولا دوست دارد دوچرخه‌سَواری کند.

 

80،000 تومان