چراهای شگفت‌انگیز – ایران باستان

نویسنده: مهروش طهوری تصویرگر: حمیدرضا بیدقی

در این کتاب به سؤالاتی چون:

چرا شهر پاسارگارد برای هخامنشیان عزیز بود؟

کدام پادشاه جرعه‌ای آب را به عنوان هدیه پذیرفت؟

ماهرترین سوارکاران ایرانی چه کسانی بودند؟

و سؤال‌هایی از این قبیل پاسخ داده می‌شود.

«ایرانیان اقوامی آریایی و از نژاد هند و اروپایی بودند که حدود سه تا چهار هزار سال پیش، گروه گروه، احتمالاً از جنوب قسمت اروپایی روسیه وارد فلات ایران شدند.»

45،000 تومان