دخترک پشت دیوار

11،000 تومان

دیوار آن‌قدر بلند بود که حتی آدم‌های بزرگ‌ و قد بلند هم نمی‌توانستند آن طرفش را ببینند، چه برسد به زینشن که تازه شش سالش شده‌بود. حتی اگر روی صندلی می‌ایستاد، انگشتان دستش به لبه‌ی دیوار نمی‌رسید. برای همین همیشه فکر می‌کرد که آن سوی دیوار چطور به نظر می‌رسد.