تاریخ علم برای نوجوانان – علم در مصر باستان

سرچشمه‌های علم را باید در کهن‌ترین تمدن‌های جهان جست و جو کرد. مصریان باستان فقط با ساده‌ترین ابزارها توانستند اهرام بزرگی را بسازند. هنوز هم این تازه‌های بسیاربزرگ ما را به اندیشیدن وا می‌دارند.مصریان شیوه‌ای برای شمارش و اندازه گیری نیز پدید آوردند و حتی می‌توانستند گذر زمان را بسنجند. آن‌ها برای‌ بیماری‌ها و آسیب‌های گوناگون، درما‌ن‌هایی پی‌ریزی کردند. کشف‌هایی که مصریان باستان داشتند، در شکل‌گیری جهانی که امروزه در آن زندگی می‌کنیم، نقشی در خور توجه داشته است.

3،000 تومان

ناموجود