داستان‌های دکتر دولیتل 9 – باغ

دکتر دولیتل تصمیم می گیرد زبان حشره ها را یاد بگیرد، چون باغش پر از انواع حشره هاست. حالا می توانید حدس بزنید چه خواهد شد؟ بله، او به زودی داستان های شگفت انگیز زیادی را خواهد شنید.

اما هیچ یک از این داستان های شگفت انگیزتر از بید غول پیکر نیست. به همین دلیل، دکتر دولیتل تصمیم می گیرد بید های غول پیکر را از میان حشره ها پیدا کند، ولی بیش از شروع جست و جو یکی از همین بیدها به دیدنش می آید.

حالا ببینیم چرا این بید به دیدن دکتر دولیتل آمدع است؟ و چه می خواهد به دکتر بگوید؟

 

9،500 تومان

ناموجود