فرشته‌های زهرا

3،000 تومان

اين كتاب شامل چهارده داستان مصور و بدون تصوير و بدون متن است. كودكان با مشاهده‌ی تصويرها و ارتباط دادن آن‌ها با يكديگر، می‌توانند داستانی را در ذهن خود بسازند و آن‌ها را بازگو كنند.