مجموعه آقای ماجیکا 8 – آقای ماجیکا و سرایدار مدرسه

متاسفانه سرایدار جدید مدرسه، دایی بداخلاق وبی ادب همیش بیگ مور است که با خانم وارلاک، جادوگر بدجنس هم دست شده، به این ترتیب برنامه ی قایق رانی کلاس سوم تبدیل به فاجعه می شود وآقای ماجیکا را می دزدند. جودی بار اول است که می خواهد جادوگری کند. ایا اومی تواند با جادو وضعیت را درست کند؟

 

50،000 تومان