دایرة ‌المعارف پاسخ به چیست‌های من

52،000 تومان

متن پشت جلد: بچه‌ها دائماً درباره‌ی مسائل زندگی روزانه‌ی خود و خانواده‌شان پرسش می‌کنند. در این کتاب به بعضی از این پرسش‌ها، پاسخ‌هایی داده شده است که موجب می‌شود بچه‌ها بیش از پیش بیندیشند.

بعضی از پرسش‌هایی که پاسخشان را در این کتاب می‌خوانیم: خانواده چیست؟ مدرسه چیست؟ محیط زیست چیست؟