دایرة ‌المعارف پاسخ به چیست‌های من

بچه‌ها درباره‌ی طرز کار بسیاری از چیزهایی که در اطراف خود می‌بینند سؤال‌هایی می‌کنند، درباره‌ی چگونگی درست شدن خوراکی‌ها ، لباس‌ها، خانه یا وسایل حمل‌ونقل و حتی آتش‌فشان‌ها و بچه‌های جانوران.
در این کتاب 240 پرسش بچه‌ها همراه پاسخ‌های کوتاه درباره‌ی هر پرسش آمده است.
این پرسش و پاسخ‌ها کمک می‌کند بچه‌ها از اشیای اطراف خود بهتر سر دربیاورند و با محیط خود کنجکاوانه‌تر مواجه شوند.

320،000 تومان