تاریخ علم برای نوجوانان- علم در بین النهرین

نویسنده: گرل مس مترجم: حسن سالاری

سرچشمه های علم را باید در کهن ترین تمدن های جهان جست و جو کرد. بسیاری از لوح های گلی که مردمان بین النهرین برای ثبت مشاهدات خود به کار می بردند، هنوز هم بر جای مانده است.ما از بررسی این نوشته ها پی برده ایم آن ها نخستین مردمانی بودند که به بررسی بدن انسان پرداختند، نظان اوزان و مقیاس را به کار بردند و گیاهان و جانداران را گروه بندی کردند. هم چنین می توانستند محاسبه های پیچیده ریاضی را انجام دهند و با درمان های گیاهان گوناگونی آشنا بودند.

 

3،000 تومان

در انبار موجود نمی باشد