دایرة المعارف کوچک من درباره‌ی حواس پنج‌گانه

15،000 تومان

بينایی، شنوایی، بويایی، چشایی و لامسه، حواس پنج‌گانه‌ی ما هستند. اين حواس، هميشه درباره‌ی چيزهایی که دور و بر ما وجود دارند، به مغز اطلاعات می‌دهند.