لوتای آتش پاره 2 – لوتا خرابکاری می کند

این شما و این لوتا، دختر تخس آتش پاره! لوتا دروضعیت خیلی بدی به سر می برد. درواقع از دست خانواده اش حسابی عصبانی است.برای همین، به خانه ی همسایه شان اسباب کشی می کند. لوتا چقدر در خانه ی جدیدش میماند؟ او به زودی می فهمد که گاهی وقت ها بهترین سرگرمی، بودن در خانه ی خودشان است. در این داستان شیرین، شما با یکی از آن ها آشنا می شوید. داستانی که همه ی بچه های دنیا دوستش دارند.

7،500 تومان

ناموجود