دایرة ‌المعارف کوچک من درباره‌ی جنگل

15،000 تومان

در جنگل، درختان کنار هم رشد می‌کنند. در آن‌جا همه نوع درختی وجود دارد. بوته‌ها و درختچه‌ها زير درختان جنگل رشد می‌کنند. به این قسمت، بستر جنگل می‌گویند.

درختان به دو خانواده‌ی بزرگ تقسیم می‌شوند. به درختانی که در زمستان برگ‌هایشان می‌ریزد، پهن‌برگ می‌گویند؛ مثل درخت بلوط…

برگ‌های درخت کاج در تمام سال روی درخت می‌مانند. کاج جزو خانواده‌ی مخروط‌داران است.