دانشوران دیروز و امروز – بنیان‌گذار دانش ژنتیک: گرگور مندل

نویسنده: لین وان گورپ مترجم: حسن سالاری

مندل آزمايش‌های شگفت انگيزی با گياه نخود انجام داد او را به همين دليل پدر دانش ژنتيک می‌دانند. مندل گل‌های هزاران گياه نخود را با هم آميزش داد. اين آزمايش‌ها به او امکان پيش بينی‌هایی را داد که امروز قانون «وراثت مندلی» ناميده می‌شود . اين قانون به ما می‌گويند که صفت‌های جانداران چگونه به فرزندان آن‌ها به ارث می‌رسند. با اين همه دانشمندان روزگار مندل ارزش يافته‌های او را درنيافتند، زيرا پژوهش های مندل با ديگر کارهایی که در آن دوره انجام می‌شد، بسيار تفاوت داشت.

3،500 تومان

شناسه محصول: 9786001036804 دسته: , , , ,