دایرة المعارف پاسخ به کیست‌های من

40،000 تومان

اين کتاب شامل پاسخ به بيش از ٢۶٠ پرسش بجه‌ها درباره‌ی شخصيت‌های گوناگون است. شخصيت‌های خيالی يا تاريخی، شخصيت‌هایی از اقوام و ملل جهان يا شخصيت‌هایی مانند دانشمندان، مخترعان، جاسوس‌ها و…