هزار و یک افسانه ۲ – کچل مم سیاه

بخش از مقدمه:من در این مجموعه کوشیده‌ام روایتی تازه ارائه بدهم، روایتی که متناسب با زمان حال باشد. به همین دلیل مثل هر راوی دیگری که در طول تاریخ افسانه‌ها را سینه به سینه نقل کرده و آن را متناسب با زمان خود تغییر داده است، در این افسانه ها دست برده و تغییراتی در آنها داده‌ام. به اعتقاد من این به روز شدن ها یکی از علت‌های اصلی ماندگاری افسانه هاست.

 

80،000 تومان

ناموجود