هزار و یک افسانه ۵ – سرزمین پریان

محدوده ی جغرافیایی افسانه ها به گستردگی درون انسان است و نبرد بین خیر و شر نبرد همیشگی کردار انسان است که در درون او روی میدهد .به گفته ی افلاطون : “کردار انسان نیکی و بدی است . آغاز نیکی ترک بدی است و آغاز بدی ترک نیکی ” در افسانه ها با پیروزی خیر بر شر و نیکی بربدی . انسان به سوی کمال رهنمون میشود و به مفهوم واقعی “انسان” میشود

 

90،000 تومان

ناموجود