سه گانه آرکئو پلیس 1- دزدان مقبره ها

آلیسون پیش دایی اش می رود که در مصر به فعالیت باستان شناسی مشغول است . او میخواهد در دوره ی کارآموزی باستان شناسی آموزش ببیند . دایی آلیسون در جستجوی مقبره ی باستانی شاهزاده ای گمنام است . آلیسون در این سفر پر هیجان در دام کالیگان غارتگر معروف مقبره های مصر گرفتار میشود و ….

 

 

40،000 تومان