برادران شیردل

28،000 تومان

کارل پسرک بیماری است که در خانواده‌ای فقیر زندگی می‌کند. تنها دلخوشی او برادرش، یوناتان، نوجوان خوش سیما و بلند بالا و شجاعی است که کارل را خیلی دوست دارد و حاضر است جانش را برای او فدا کند. اما روزی می‌رسد که یوناتان از او جدا می‌شود. حالا کارل فقط به وعده‌ی یوناتان دلگرم است که به او قول داده روزی دوباره در سرزمینی دیگر به هم خواهند رسید؛ جایی که هیچ خبری از فقر و بیماری نیست …