قصه ها و افسانه های گریم 3 – سه کوتوله در جنگل و داستان ‌های دیگر

«در زمان‌های قدیم زن و مردی زندگی می‌کردند که زن، شوهرش و مرد، همسرش را از دست داده بود و هر کدام دختری داشتند که دختر ها یکدیگر را می شناختند. روزی آن‌ها اول به گردش رفتند و بعد به خانه زن. زن به دختر مرد گفت: گوش کن، به پدرت بگو دلم می‌خواهد با او ازدواج کنم. آن وقت صبح ها به تو شیر می‌دهم که خودت را با آن بشویی و شربت‌های خوشمزه که هر چه دلت می‌خواهد بنوشی، اما به دختر خودم فقط آب می‌دهم که خودش را بشوید یا از آن بنوشد.»

10،000 تومان

ناموجود