توبیاس و فرشته

19،000 تومان

مارتینا دختربچه‌ای است که در آپارتمانی کوچک زندگی می‌کند، با پدر و مادری که مرتب با هم دعوا می‌کنند. او در مدرسه دوستی ندارد و بچه‌های دیگر مسخره‌اش می‌کنند. تنها دل‌خوشی او پدربزرگ است که با حرف‌هایش دنیای دیگری را پیش چشم مارتینا تصویر می‌کند.