رویای اسب

24،000 تومان

فانی تعطیلات تابستان را نزد عمویش در کرنوال سپری می‌کند. گرچه او هرگز ملک عمویش را ندیده است؛ ولی همه چیز آن‌جا به طرز عجیبی برایش آشناست…