رویای اسب

نویسنده: ارزولا ایسبل مترجم: گیتا رسولی

فانی تعطیلات تابستان را نزد عمویش در کرنوال سپری می‌کند. گرچه او هرگز ملک عمویش را ندیده است؛ ولی همه چیز آن‌جا به طرز عجیبی برایش آشناست…

24،000 تومان