چراهای شگفت‌انگیز ایران‌شناسی– استان سیستان و بلوچستان

استان پهناور سیستان و بلوچستان، در جنوب شرقی ایران قرار دارد. این استان با دو کشور افغانستان و پاکستان حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارد. نوار ساحلی آن با دریای عمان هم سه هزار کیلومتر است. استان سیستان و بلوچستان از شمال با خراسان جنوبی، از غرب با استان کرمان و از جنوب غربی با استان هرمزگان هم مرز است، مرکز این استان شهر زاهدان است.

 

35،000 تومان