دایرة المعارف پیامبران: پیامبرانی که نام‌شان در قرآن آمده

65،000 تومان

در این کتاب سعی شده تمام قصه‌ها به زبانی ساده و روان نوشته شوند و خواننده بتواند اطلاعات مهم و نکات برجسته‌ی زندگی پیامبران بزرگوار را در یک نگاه در نظر داشته باشد.