دایرة المعارف پیامبران- پیامبرانی که نام‌شان در قرآن آمده

در این کتاب سعی شده تمام قصه‌ها به زبانی ساده و روان نوشته شوند و خواننده بتواند اطلاعات مهم و نکات برجسته‌ی زندگی پیامبران بزرگوار را در یک نگاه در نظر داشته باشد.

 

270،000 تومان