چشم‌های لیندا

نویسنده: هلن گریفیتس مترجم: مجید عمیق

بهار در راه بود. قله‌های کوه‌ها هنوز زیر انبوه برف بودند و بعضی وقت‌ها پشت پرده‌ای از مه غلیظ پنهان می‌شدند. اما کوه‌های کم‌ارتفاع و دامنه‌های تپه‌ها کم‌کم از زیر برف زمستانی سر بیرون می‌آوردند و گرمای خورشید را بر پیکرشان احساس می‌کردند.

26،000 تومان