داستان‌های خرسی و ببری – وای، چقدر پاناما قشنگ است!

6،500 تومان

روزی روزگاری، یک خرس کوچولو و یک ببر کوچولو بودند که پایین رودخانه زندگی می‌کردند. همان جایی که دود بلند می‌شود، نزدیک آن درخت بلنده. آن‌ها یک قایق هم داشتند… و در خانه‌ای کوچک و دنج با دودکش زندگی می‌کردند.