من روز یکشنبه به دنیا آمدم

می‌گویند متولدین روز یکشنبه بختشان بلند است، ولی دخترک داستان که روز یکشنبه به دنیا آمده، به این گفته اعتقادی ندارد. او در یتیم‌خانه زندگی می‌کند و در تنهایی کسالت‌بارش دست به دامن رویا می‌شود…

 

50،000 تومان