آقا گرگه در زمان سفر می‌کند -مجموعه آقا گرگه

6،000 تومان

آقا گرگه توی انباری خانه‌اش کتابی پیدا می‌کند که پشت جلد آن نوشته: این کتاب سفر در زمان است. اگر بازش کنید هر صفحه شما را به یک گوشه از قلمرو تاربخ می‌برد. بعد آقا گرگه کتاب را باز کرد و یک مرتبه همه جایش لرزید و…درینگ…

در انبار موجود نمی باشد