ماجرای خانم شارلوت 3 – پستچی فضول

متن پشت جلد: خانم شارلوت، پستچی جدید ما، نامه‌ها را آواز به لب و با شادی تحویل می‌دهد. او که کنجکاو و فضول است، هر روز یک پاکت را باز می‌کند و می‌خواند! اگر خبر بدی در نامه باشد، خانم شارلوت متن نامه را عوض می‌کند تا صاحب نامه ناراحت نشود. به این ترتیب خیلی زود حال و هوای دهکده‌ی سنت‌ماشین‌شوآن از این رو یه آن رو می‌شود…

 

30،000 تومان