صد فرمانروا و سردار ایران

32،000 تومان

این کتاب به معرفی پادشاهان و سردارانی می‌پردازد که از دوره مادها تا پایان دوره قاجار بر سرزمین ایران فرمان راندند.

در انبار موجود نمی باشد