مجموعه ماجراهای امیل 2 – فرار بزرگ امیل

امیل به اندازه‌ی شما بچه‌ی خوبی نبود، چون کله‌شقی و یک‌دندگی‌های شیطنت‌آمیزش نگفتنی بود، اما در نگاه اول بچه‌ای دوست‌داشتنی به نظر می‌آمد، آن هم البته فقط وقت‌هایی که جیغ نمی‌کشید…

 

50،000 تومان