مجموعه ماجراهای امیل 2 – فرار بزرگ امیل

نویسنده: آسترید لیندگرن مترجم: جمال اکرمی تصویرگر: تونی راس

امیل به اندازه‌ی شما بچه‌ی خوبی نبود، چون کله‌شقی و یک‌دندگی‌های شیطنت‌آمیزش نگفتنی بود، اما در نگاه اول بچه‌ای دوست‌داشتنی به نظر می‌آمد، آن هم البته فقط وقت‌هایی که جیغ نمی‌کشید…

 

20،000 تومان