فِرِنسه

یک روز پدر از خانه می‌رود و فرنسه تصمیم می‌گیرد او را برگرداند، ولی یک بچه‌ی دوازده‌ساله چه کار می‌تواند بکند؟ آخر، پدر دیگر اجازه‌ی حرف زدن هم به او نمی‌دهد؟ با این حال فرنسه به این سادگی تسلیم نمی‌شود…

 

40،000 تومان