مجموعه بچه معمولی – بچه معمولی 3(و ماشین سایه ها)

مورف کوپر، بدون داشتن هیچ توانایی خاصی، عضو بهترین تیم اتحادیه‌ی قهرمانان است. وقتی تبهکاری به نام زاغ، قهرمانان را درگیر یک جنگ تمام‌‌عیار می‌کند، بچه‌معمولی و اَبَرناتوانان با تمام وجود برای شکست زاغ و دار و دسته‌اش تلاش می‌کنند.

80،000 تومان