بچه ها این چیه؟ خانه ی روستایی

شیر گاو چگونه دوشیده می‌شود؟ تراکتور چه کار می‌تواند انجام دهد؟ کشاورز در طول سال چه کار می‌کند؟ گربه‌ی کوچولو کجا پنهان شده؟ بگرد، ببین کجاست!

50،000 تومان